#10718, nar. 14 brezna 1778

Rodina: Petr Matejka

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Letiny 07; Letiny1767-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 11; Dobrany 1784-1856; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.213.