#10784, nar. 20 dubna 1812

Rodina 1: Katerina Dolanska nar. 13 led 1804

Rodina 2: Marie Dolanska nar. o 1820

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 13; Dobrany 1784-1863; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.229.
  2. Kniha narozeni, sign. Dobrany 26; Dobrany 1870-1880; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.1.
  3. Kniha oddanych, sign. Dobrany 11; Dobrany 1784-1856; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.189.
  4. Kniha oddanych, sign. Dobrany 11; Dobrany 1784-1856; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.201.
  5. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.39.
  6. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.64.
  7. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.112.