#10922, nar. 10 cervence 1847

Rodina: Vojtech Cerny nar. o 1853

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.115.
  2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 46; Dobrany 1857-1933; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.208.