#11035, nar. 30 cervna 1882

Rodina: Vaclav Schleiss nar. 21 kve 1876, zemr. 12 zar 1954

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.8.