#11080, nar. 6 listopadu 1886

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.24.