#11096, nar. 11 listopadu 1889

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.33.