#11177, nar. 10 cervence 1858

Rodina: Frantisek Dolansky nar. 10 lis 1852

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Letiny 04; Letiny1689-1766; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.25.