#11356, nar. 25 kvetna 1819

Rodina: Prokop Dvorak nar. o 1796

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Horsice 06; 1807-1840; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.
  2. Kniha oddanych, sign.Horsice 12; Horsice 1840-1898; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.58.
  3. Kniha narozeni, sign. Horsice 1; 1866-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.94.