#11388, nar. 9 rijna 1837

Rodina: Vaclav Javorsky nar. o 1826

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Horsice 06; 1807-1840; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.
  2. Kniha oddanych, sign.Horsice 12; Horsice 1840-1898; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.71.