#11565, nar. 18 zari 1858

Rodina: Frantisek Havlicek nar. o 1823

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Horsice 09; 1840-1865; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.45.
  2. Kniha oddanych, sign.Horsice 12; Horsice 1840-1898; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.85.