#11603

Rodina: Vojtech Besta

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Horsice 06; 1807-1840; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.14.
  2. Kniha narozeni, sign. Horsice 09; 1840-1865; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.