#2330, nar. 14 kvetna 1902, zemr. 16 rijna 1902

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Kydliny 12; Kydliny 12, Hostice, Hosticky, Mochtin 1849-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.97.