#3213, nar. 21 kvetna 1860, zemr. 24 unora 1861

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.140.