#3235, nar. okolo r. 1840

Rodina: Anna Hajkova nar. 16 bre 1846

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.18.