#3267, nar. 30 listopadu 1852, zemr. 16 cervence 1854

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Kolovec 17; Kolovec 1852-1870; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.