#3299
  • Snatek*: Subjekt=Jan Hurka1
  • Príjmení po svadbe: Hurkova1

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Kolovec 17; Kolovec 1852-1870; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.89.