#3941, nar. 20 unora 1877

Rodina: Vaclav Weber nar. 28 rij 1878

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.134.
  2. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.130.