#3945, nar. 17 kvetna 1879

Rodina: Josef Khon nar. 8 lis 1875

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.136.
  2. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.150.