#4081, nar. 21 cervence 1845

Rodina: Josef Cvacka nar. 22 bre 1836

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, Mrakov 09; Mrakov 09 1859-1905; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.134.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.309.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.110.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.176.