#4329
  • Snatek*: Subjekt=Jan Poslik1
  • Príjmení po svadbe: Poslikova1

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 9; Svihov 1850-1882; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.83.