#4453, nar. 24 unora 1794, zemr. 8 unora 1798

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 17; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 17; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.