#4455, nar. 24 unora 1800, zemr. 21 zari 1800

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 17; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.18.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 17; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.11.