#4517, nar. 22 kvetna 1844

Rodina: Jiri Martinovsky nar. 28 bre 1846

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.146.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.113.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.204.