#4546, nar. 18 cervence 1848

Rodina: Jan Nep. Havel nar. 1842

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.7.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.177.