#4578, nar. 12 kvetna 1849

Rodina: Dorota Bursikova nar. 9 lis 1849

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.