#4774, nar. 31 cervence 1817

Rodina: Marie Hanova nar. 12 cervn 1812

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.84.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 32; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.51.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.21.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.43.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.151.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.120.