#4892, nar. 3 kvetna 1818, zemr. 25 brezna 1839

Rodina: Jan Schleiss nar. 1 led 1807

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.
  3. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.