#4895, nar. okolo r. 1777, zemr. 18 unora 1845

Rodina: Maxmilian Schleiss nar. o 1757, zemr. 11 pro 1826

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 34; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.38.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 16; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.127.
  6. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.69.
  7. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.27.