#4934, nar. 20 kvetna 1815

Rodina: Jiri Bilek nar. 1818

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 43; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.100.