#4956
  • Snatek*: Subjekt=Jan Hofman1
  • Príjmení po svadbe: Hofmanova1

Rodina: Jan Hofman

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 34; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.38.