#4998, nar. 30 brezna 1833, zemr. 9 kvetna 1834

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.110.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 40; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.53.