#5000, nar. 6 kvetna 1833, zemr. 17 kvetna 1833

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.111.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 40; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.53.