#5020, nar. 20 prosince 1840, zemr. 16 kvetna 1842

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.92.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.50.