#5057
  • Snatek*: Subjekt=Jan Franta1
  • Príjmení po svadbe: Frantova1

Rodina: Jan Franta

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.74.