#5058, nar. okolo r. 1789

Rodina: Margaretha Frantova nar. 1802

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Domazlice 33; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.74.