#5127, nar. 8 rijna 1834, zemr. 23 unora 1839

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 38; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.49.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.