#5156, nar. 1 zari 1784

Rodina: Martin Podestat nar. o 1798, zemr. 24 cervc 1834

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.162.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.246.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 36; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.29.