#5161, nar. 15 cervence 1807, zemr. 20 unora 1830

Rodina: Martin Weber nar. 3 pro 1806, zemr. 12 dub 1871

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Horni Folmava 05; 1802-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.15.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.206.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.
  5. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.169.