#5190, nar. 1828

Rodina: Margaretha Schleissova nar. 18 zar 1837

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.199.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.214.