#5226

Rodina: Martin Jirovec

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.226.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 34; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.19.