#5260, nar. 26 cervence 1840

Rodina: Barbora Hajkova nar. 1831

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.287.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.72.