#5298, nar. 29 zari 1811

Rodina: Krystyna Radlova nar. o 1818

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 21; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.129.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.13.
  3. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.
  4. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  5. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.30.
  6. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.368.