#5316, nar. 1 kvetna 1840

Rodina: Josef Schleiss nar. 4 cervn 1830

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Trhanov 20; Babylon 1834-1926; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.5.
  2. Kniha narozeni, sign. Trhanov 20; Babylon 1834-1926; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.199.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.236.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.9.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.31.
  7. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.328.
  8. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.109.
  9. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.176.
  10. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.48.