#5325

Rodina: Pavel Cerny

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 05; 1747-1771; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.671.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 25; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.3.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 23; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.2.
  4. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.1.