#5482, nar. 30 rijna 1869

Rodina: Jan Johanek nar. 4 bre 1860

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.116.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.211.