#5531, nar. 5 rijna 1842

Rodina: Anna Kovarikova nar. 13 uno 1849

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.175.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.156.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.203.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 51; 1848-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.333.