#5536, nar. 23 kvetna 1872

Rodina: Josef Tomandl nar. 23 kve 1872

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.175.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.252.