#5606, nar. 1 unora 1819

Rodina: Marie Bauerova nar. 17 zar 1819

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.31.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.58.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.289.
  5. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.316.