#5607, nar. 4 cervence 1875

Rodina: Vaclav Bufka nar. 22 cervc 1869

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.58.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.311.