#5612, nar. 13 kvetna 1840

Rodina: Anna Schleissova nar. 1 cervn 1848

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.72.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 57; 1870-1880; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.107.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.90.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.212.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 51; 1848-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.329.